Minnebøker for barn og ungdom

Kontakt oss | Bestillingsskjema

"Minnebok for barn"

- er en arbeidsbok for barn som har mistet en av sine nærmeste. Den passer for barn opp til 12 år.* Firma/etat:

* Kontaktperson:

Gate:

* Postnummer, sted:

* Telefon:

E-post adresse:

Jeg bestiller følgende antall
«Minnebok for barn»          

Minnebok for barn: Pris kr. 70 pr stk.
10 hefter: kr 630,- dvs. kr 63 pr stk.
50 hefter: kr 2750- dvs. kr 55 pr stk.


"Ut av Kaos - en minnebok for ungdom"

- er en arbeidsbok for ungdom som gjennomlever en krise i forbindelse med dødsfall.* Firma/etat:

* Kontaktperson:

Gate:

* Postnummer, sted:

* Telefon:

E-post adresse:

Jeg bestiller følgende antall
«Minnebok for ungdom»          

Ut av kaos - en minnebok for ungdom: Pris kr 80 / stk.
10 hefter: kr 70,- pr stk dvs: 10 for kr 700,-
50 hefter: kr 60.- pr stk dvs: 50 for kr 3000,-


Vi samarbeider med: Førstehjelp på ulykkesstedet           Webserver: NETi