Minnebøker for barn og ungdom

Målgruppe for heftene er:

Barnehager og skoler, helsetjenesten, ikke minst helsesøstre, institusjoner,
begravelsesbyråer,humanitære organisasjoner, livssynssamfunn, lag og foreninger,
SFO, fritidsklubber, privatpersoner, arbeidsplasser fagforeninger og andre som arbeider med barn og unge.

Kontakt oss | Bestillingsskjema | Personvernerklæring

"Minnebok for barn"

- er en arbeidsbok for barn som har mistet en av sine nærmeste. Den passer for barn opp til 12 år.

Tanken bak heftet er at barna, sammen med voksne, får hjelp til å snakke om og bearbeide tanker og følelser etter at en i familien eller vennekretsen er død.

Heftet har vært på markedet noen år og foreligger nå i et nytt og forbedret 3.opplag.

Heftet har format A4 og består av 24 sider i fargetrykk. Den inneholder bilder, akvareller og arbeidsoppgaver.
"Ut av Kaos - en minnebok for ungdom"

- er en arbeidsbok for ungdom som gjennomlever en krise i forbindelse med dødsfall.

Tanken bak heftet er at den unge, får hjelp til å tenke gjennom og bearbeide tanker og følelser etter at en i familien eller vennekretsen er død.

Heftet er nytt og har format A4 og består av 42 sider i fargetrykk. Den inneholder bilder, akvareller, praktisk informasjon og arbeidsoppgaver.


Vi samarbeider med: Førstehjelp på ulykkesstedet           Webserver: NETi